psynavigator - AUTİZMİN ƏLAMƏTLƏRİ
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  => Yeniyetməlik dцvrь
  => Autizmin tarixi
  => Autizmin səbəbləri
  => Aqressiv uşaqlar.
  => Uşaqların inkşaf xьsusiyyətləri
  => AUTİZMİN ƏLAMƏTLƏRİ
  => Autizmli uşağın davranışları
  => Qaзqın usaqların davranışında təzahьr edən psixoloji pozuntular
  => Usaq stressi
  => 1 yaşdan 5 yaşa qədər olan inkişafının təqvimi
  => Diqqəti inkişaf etdirən oyunlar
  => Uşaqla Keyfiyyətli Zaman Keзirmə
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

AUTİZMİN ƏLAMƏTLƏRİ

   Autizmin əlmətləri insan həyatnın elə ilk illərində özünü büruzə verir .Autik uşaqlarda normal uşaqlar üçün xarakterik olan “Canlanma kompleksi” xarak- terikdir .Belə uşaqlar işiq  və səs effektinə zəif reaksiya verirlər . Yaşıdlarndan gec o anasn tanımağa başlayır.Hətta onu tanyaraq belə o anasınn üzünə gülməyə ,onun gedişinə reaksiya verməyə daha gec başlayır. Onun üçün insanlara yönələn ötəri baxış xarakterikdir .Onlar çağranda cavab vermirlər .

Autik uşağın diqqətini ani və hər hansı bir parlaq predmet cəlb edə bilər .Eyni zamanda uşaq hər hans bir şeydən panik olaraq qorxa bilərlər .

Məs :divardakı portret ,məs öz barmaqlarndan və.s .Belə uşaqda hərəki stereotiplər müşahidə olunur saatlarla kravatda yellənə bilərlər , uzun müddət eyni səsi çxarırlar .
                          Psixoloq :Aida Namazova

Сегодня были уже 1 посетителей (42 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=