psynavigator - Axtarışın aparılmasının psixologiyası
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  => şəkillər
  => Deviant davranış
  => Affekt nədir?
  => Məhkəmə psixoloji ekspertizası
  => Yeniyetmələr
  => Deviant davranışlı yeniyemələrin davranış portretinin yaradılması
  => Təlim fəaliyyəti
  => Klassik nəzəriyələr
  => Duyğu və qavrayış.
  => Mustəntiqin fəaliyyəti
  => Hadisə yerinə baxış keзirilməsinin psixologiyası
  => Axtarışın aparılmasının psixologiyası
  => Səxsiyyət inkişafı
  => Fizioloji affekt halı
  => Emosional halların məhkəmə-psixoloji ekspertizası
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Axtarışın aparılmasının psixologiyası

         Axtarış olduqca mürəkkəb və məsuliyyətli istintaq əməliyyatıdır.

Axtarış zamanı müstəntiqin qarşısında duran əsas vəzifə gizlədilmiş obyekti tapmaqdan ibarətdir.Amma axtarılan obyektlər çox zaman şüurlu olaraq,planlı şəkildə gizlədilir.Bu isə obyektlərin tapılmasını çətinləşdirir.

       Axtarış aparan müstəntiq öz məqsədini aydın dərk edir.Lakin buna baxmayaraq,o,axtarılan obyektin yerini hansı yolla müəyyənləşdirmək haqda tam təsəvvürə malik olmur.Psixoloji cəhətdən maraqlı cəhət budur ki,hər iki tərəf,yəni həm gizləyən,həm də axataran həllə ehtiyacı olan məsələ ilə qarşılaşır.Hər iki tərəf məsələ həll edir.Lakin bu məsələ mürəkkəbliyinə görə gizlədən və axtaran üçün fərqlənir:gizlədən tərəf yalnız bir şeyi-axtarışın necə aparılacağını bilmir.O,gizlədilməsi lazım olan obyektlərin xassə və xarakterini,onları gizlətmək üçün seçilən sahənin xüsusiyyətlərini və.s. yaxşı bilir.Deməli,gizlədən şəxs birməchullu,müstəntiq isə ikiməchullu məsələ həll etməli olur,həm də onun vaxtı və imkanı məhduddur.

        Obyektin gizlədilməsinə insanın konkret,fərdi psixi xüsusiyyətləri də böyük təsir göstərir.Beləki,qadın qadınlara xas olan işlərə meyl göstərdiyi halda,kişilər kişi işləri ilə daha həvəslə məşğul olurlar.Məsələn,eyni bir şeyi qadın və kişi müxtəlif üsullarla gizlətməyə çalışır:qadın onu paltarının müəyyən bir yerinə tikib gizlətməyə çalışdığı halda ,həmin şeyi gizlətmək üçün kişi iynə yox,çəkic və ya kəlbətindən istifadə edir.İ

Сегодня были уже 10 посетителей (34 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно