psynavigator - Elmi araşdırmalar
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  => Frustrasiya nədir?
  => Emosional hallar
  => Məhkəmə psixoloji ekspertizasə
  => Stressin mərhələləri
  => Yaradıcılıq psixologiyası
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
Deviant davranışın səbəbləri IX əsr davranış pozuntularına gətirib çıxaran xəstəliklərin təsviri ilə yadda qalmışdır: xoreya, melanxoliya, xarakterin nevrozu, sosioeffektiv psixoz. Italyan həbsxana həkimi Çezare Lombrozo kriminal davranışla müəyyən fiziki əlamətlər arasında əlaqəni aşkarlamışdır. O, belə hesab edirdi ki, insanlar öz bioloji təbiətinə əsasən müəyyən tdavranış tiptinə meyllidirlər. Belə ki, “kriminal tip” insan təkamülünün daha erkən mərhələlərinə dönüşün nəticəsidir. Bu tipi çalınmıç alın nahiyəsi, qabağa çıxan alt çənə, seyrək saqqal və ağrıya qarşı həssaslığın azalması kimi xarakterik əlamətlərə əsasən təyin etmək olar. E. Kreçmer, U. Şeldon hesab edirdilər ki, müəyyən bədən quruluşu xarakterik şəxsi əlamətlərin olduğunu bildirir. Uitkin və onun kolleqaları deviant davranışlı insanların cinsi xromosomlarındakı anomaliya üzərində diqqətlərini cəmlşdirərək, müəyyən etmişlər ki, XYY xromosom tərkibinə malik olan kişilər arasında qanun pozuntularının səviyyəsi daha yüksəkdir, nəinki, əlavə xromosoma malik olmayanlar arasında. Beləliklə, insanın genetik əsası, mübadilə prosesinin xüsusiyyətləri, ali sinir fəaliyyətinin spesifikası, somatik və yaxud sinir – psixi inkişafdakı patologiyalar və ya pozuntular da daxil olmaqla, bioloji izahat fiziki əlamətlərin mümkün deviant davranışı şərtləndirdiyi fərdi
Сегодня были уже 8 посетителей (29 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно