psynavigator - KUKLOTERAPİYA.
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  => Klassik psixoanaliz
  => A.ADLERİN FƏRDİ ANALİTİK PSİXOKORREKSİYASI
  => LOQOTERAPİYA
  => EKZİSTENSİAL İSTİQAMƏT
  => Artterapiyanın əsas məqsədi
  => MUSİQİ TERAPİYASI
  => PROYEKTLİ RƏSM
  => NAĞIL TERAPİYASI
  => KUKLOTERAPİYA.
  => OYUN TERAPİYASI
  => PSİXOLOQ-OYUN TERAPEVTİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR.
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

KUKLOTERAPİYA.

Bir metod kimi uşağın cizgi filmindəki, nağıldakı sevimli qəhrəmanı və sevimli oyuncağı ilə uyğunlaşması prosesləri əsasında öz təsdiqini tapmışdır. Korreksiya təsirinin əsas üsulu kimi uşaqla böyük (psixoloq, tərbiyəçi, valideyn) arasındakı qarşılıqlı təsir obyekti olaraq kukladan istifadə edilir. Real aləmi dərk edərək uşaq öz təcrübəsini xüsusi oyunlarda əks etdirir. Belə sosial proyeksiyada əsas obyekt kimi kuklalardan istifadə etmə uzun müddətli köməyə çatır. Kukloterapiyadan şəxsiyyətlərarası konfliktlərin çözülməsi, sosial adaptasiyanın yaxşılaşması, qorxu, pəltəklik, davranış pozğunluğu olan adamlarla korreksiya işi zamanı, həmçinin emosional travmalı uşaqlarla iş zamanı geniş istifadə olunur. Sevimli oyuncaqların “iştirakilə” tamaşalar qoyulur. Bu tamaşalarda əsas süjet xətti kimi uşaqları travmalayan süjetlər seçilir, qorxulu hadisələr və onlarla müvəffəqiyyətli mübarizə əks etdirilir. Süjetin hansı tərəfə dönməsi hüdudunda uşağın emosional gərginliyi dəyişilir: bəzən maksimum həddə çatır. Bu-onun davranışında kəskin emosionareaksiyalarla əks etdirilir (ağlamaq, gülmək və s.) və ya əksinə, emosional gərginlik azalaraq sinir-psixi gərginlik aradan götürülür.

Сегодня были уже 1 посетителей (12 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=