psynavigator - Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  => Konsultasiya
  => Psixokonsultasiyanın vəzifələri
  => konsultativ kontaktın xususiyyətləri
  => Konsultasiyada unsiyyət texnikaları
  => Konsultativ texnikalar
  => Konsultasiyanın məqsədi
  => Konsultasiyanın strukturu
  => Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri
  => Psixoloji məsləhətə yaradılan şərait
  => Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
  => Konsultantın təsir vasitələri
  => Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Kliyentin konsultasiyaya qoşulması

 

   Konsultasiyanın effektiv keçməsi üçün kliyent qəbul zamanı söhbətə maksimum qoşulmalıdır. Belə qoşulmanı təmin etmək üçün psixoloq elə etməlidir ki, söhbətin gedişi kliyent üçün məntiqi və anlaşılan olsun. Çünki, əgər söhbət aydın və maraqlı olduqda bu zaman situasiyanın həlli yollarını aktiv araşdırmaq olar. Elə ola bilər ki, konsultasiya zamanı kliyent müzakirə olunan mövzuya marağı itirir, daxili olaraq razılaşmır, lakin heç bir şey danışmaq istəmir. Bu zaman situasiyada inadkarlıq etmək, hər şeyi axıra qədər aydınlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Ən yaxşısı psixoloqun mövzunu dəyişmək, zarafat etmək, elə kliyentin söhbətə qayıtmasını təmin edə bilər.

   Belə hal məhsuldar psixoloji xidməti təqdim edir.

 

 

Сегодня были уже 8 посетителей (17 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно