psynavigator - Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  => Konsultasiya
  => Psixokonsultasiyanın vəzifələri
  => konsultativ kontaktın xususiyyətləri
  => Konsultasiyada unsiyyət texnikaları
  => Konsultativ texnikalar
  => Konsultasiyanın məqsədi
  => Konsultasiyanın strukturu
  => Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri
  => Psixoloji məsləhətə yaradılan şərait
  => Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
  => Konsultantın təsir vasitələri
  => Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Konsultantın kliyentə münasibətdə mövqeyi

 

 

   Prinsipcə konsultantın kliyentə münasibətdə 3 mümkün münasibəti mümkündür: “bərabərlik”  mövqeyi, “yuxarı”  mövqeyi, “aşağı”  mövqeyi. Müxtəlif  nəzəriyyələrdə konsultanta müxtəlif mövqelər qeyd olunur. Konsultasiyada daha çox yayılan mövqelərdən biri kliyentə münasibətdə “bərabərlik”  mövqeyi hesab olunur, bu zaman istiqamətləndirici və müəyyənləşdirici rol psixoloqa məxsusdur.

   Bərabərlik mövqeyi zamanı kliyent özünü konsultasiya prosesinin tamhüquqlu tərəfi kimi hiss edir, ona görə də psixoloqla birgə aktiv və induktiv işləyir. Onun informasiyanı gizlətməyə ehtiyacı yoxdur, ona görə ki, həmsöhbət açıqdır və qarşındakını mühakimə etmir. Əlbəttə ki, bərabərlik mövqeyi zamanı psixoloq udmur, uduzur, ona görə ki, yuxarı mövqedə olan avtoritetlə daha çox hesablaşırlar və onu daha çox eşidirlər.

   Yaxşı professional bir çox hallarda yaxşı aktyor olmalıdır, lazım gəldikdə yüksək mövqedən hər hansı bir şey haqqında avtoritet və yüksək biliklə danışa bilər və “aşağı”  mövqedən çıxış edərək isə qarşındakının özünüqiymətləndirmə və biliyini artırmağa çalışa bilər.

 

Сегодня были уже 8 посетителей (15 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно