psynavigator - Konsultativ texnikalar
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  => Konsultasiya
  => Psixokonsultasiyanın vəzifələri
  => konsultativ kontaktın xususiyyətləri
  => Konsultasiyada unsiyyət texnikaları
  => Konsultativ texnikalar
  => Konsultasiyanın məqsədi
  => Konsultasiyanın strukturu
  => Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri
  => Psixoloji məsləhətə yaradılan şərait
  => Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
  => Konsultantın təsir vasitələri
  => Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
 
Konsultant kliyenti sakitləşdirmək üçün adətən,aşağıdakı kəlmələrdən istifadə edirlər :
 
-”Çox yaxşı !” “Buna görə narahat olmayın !”
-“Siz düzgün hərəkət etmisiniz !”
-”Vaxt aşırı hər kəs özünü belə hiss edir ! ”
-“Bu asan olmayacaq !”,
-“Mən əmin deyiləm ,yalnız düşünürəm ki ,siz cəhd edə bilərsiniz ! “
 
 
Сегодня были уже 8 посетителей (18 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно