psynavigator - PSİXOLOQ-OYUN TERAPEVTİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR.
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  => Klassik psixoanaliz
  => A.ADLERİN FƏRDİ ANALİTİK PSİXOKORREKSİYASI
  => LOQOTERAPİYA
  => EKZİSTENSİAL İSTİQAMƏT
  => Artterapiyanın əsas məqsədi
  => MUSİQİ TERAPİYASI
  => PROYEKTLİ RƏSM
  => NAĞIL TERAPİYASI
  => KUKLOTERAPİYA.
  => OYUN TERAPİYASI
  => PSİXOLOQ-OYUN TERAPEVTİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR.
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

PSİXOLOQ-OYUN TERAPEVTİNƏ OLAN TƏLƏBLƏR.

Oyun mütəxəssisi-həyatda incə bir varlıq olmalıdır. Uşağın şəxsiyyətinə müraciət edərkən o, uşağın işlərinə qarışmır, onu öyrətmir, əksinə ona tam sərbəstlik verir (hisslərin ifadəsində) və onun şəxsi fəaliyyətinin idarə edilməsinə təbii yolla çalışır.

Oyun terapevtinə olan tələblər. Oyun terapevtinin daha səmərəli iş aparması üçün o aşağıdakı göstəricilərə malik olmalıdır: kifayət qədər obyektiv olmalıdır (bu, uşağın sərbəst şəxsiyyət olması üçün vacibdir); zirək və çevik olmalıdır (bu, istənilən qəfil hadisələrə hazır olmaq və bu hadisələrə uyğunlaşmaq üçün vacibdir); hər bir yeniliyi asanlıqla qəbul etmək üçün düzgün istiqamət götürməlidir; uşağı bir şəxs kimi qəbul etməli, onun təcrübələrini qiymətləndirməlidir; uşağın rəftarında səmimi olmalıdır; uşaqla ünsiyyətdə olarkən öz real şəxsi aləmindən uzaqlaşmalı və uşağın real həyatına daxil olmalıdır; uşağa onun keçmişdə yaşadığı anları yadına salmamalıdır.

Yaxşı oyun terapevti özünün buraxdığı səhvləri etiraf etməli, hərdən bir az həlim olmalı, şəxsi işlərindəki dəqiqsizliyi aşkar etməlidir. Onun şəxsi fədakarlığı spontan reaksiyaların hər bir anda baş verəcək yaradıcılıq ifadəsini göstərə bilməlidir. Oyun terapevti səmimi, mehriban, işgüzar olmalı, uşağı düzgün qəbul etməli və başa düşməlidir. Oyun terapevtinin hansı yaş qrupu ilə işləməsindən asılı olmayaraq o uşağın daxili aləmini anlamalı, öz hisslərini ona bildirməməli və emosional problemləri həll etməlidir. Bu işdə onun bilik və bacarığı özünü göstərir. O həmçinin uşaq üçün əhəmiyyətsiz olmamalı və onun inamını qazanmalıdır.

Сегодня были уже 1 посетителей (5 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=