psynavigator - Psixoanaliz
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  => Şəxsiyyətin inkşafı
  => Mьdafiə mexanizmaları
  => K.Yunq
  => Археotiplər
  => Kurt Levin
  => Psixoanaliz
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
Z.Freyd
Psixoanalizin əsas vəzifəsi-müştərinin düşünülməyən hərəkətlərinin yol verilməzliyi ilə əlaqədar olan münaqişəli durumu ona başa salmaqdır. Belə hallarda bu konfliktlərin həlli yolu kimi məhz düşünülməyən hərəkətlərin yol verilməzliyinin çözülməsi hesab edilir. Z.Freyd tərəfindən qələmə alınmış “Kiçik Hansın tarixçəsi” əsərində müəllif müxtəlif yaşlı uşaqlarla işlərkən psixoanalizdən istifadə etməyin əsasını qoymuşdur. Uşaq psixoanalizi yaranan vaxtdan o iki əsas məktəb üzrə inkişaf etdirilmişdir. Bu məktəblər nəzəri baxışlarına və praktik tətbiqlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər: onlardan biri M.Klayn məktəbi, digəri isə klassik və ya Freyd məktəbi  adlanır. Tətbiq edilən transfera mexanizmi anlayışı-korreksiya təsirinin müvəffəqiyyətini müəyyən edən mərkəzi proses kimi müxtəlif anlayışlarda qəbul edilir. Uşaq psixoanalizində müxtəlif korreksiya metodlarının və üsullarının aparılması nəticəsində qərara alınmışdır ki, oyun terapiyası və artterapiya psixodinamik yanaşmanın nəticəsi kimi ayırd edilsin. Gələcəkdə psixoloq psixodinamik yanaşmanın metodlarından kənara çıxaraq, öz şəxsi metodlarını həyata keçirə bilər. Bəzi müəlliflər belə hesab edirlər ki, oyun terapiyası daimi qorxu içərisində yaşayan və yuxu pozğunluğu olan uşaqlar arasında daha effektli nəticə verir. P
Сегодня были уже 1 посетителей (39 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=