psynavigator - Psixokonsultasiyanın vəzifələri
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  => Konsultasiya
  => Psixokonsultasiyanın vəzifələri
  => konsultativ kontaktın xususiyyətləri
  => Konsultasiyada unsiyyət texnikaları
  => Konsultativ texnikalar
  => Konsultasiyanın məqsədi
  => Konsultasiyanın strukturu
  => Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri
  => Psixoloji məsləhətə yaradılan şərait
  => Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
  => Konsultantın təsir vasitələri
  => Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

                  Psixokonsultasiyanın vəzifələri

 

1.     Məsləhət zamanı problemin tam məğzinin aydınlaşması.

2.     Pasientdə onun problemlərin məğzi və onun reallığının səviyyəsi haqqında məlumat vermək.

3.     qısa müddət ərzində problemin həllinə yönələn metod və üsulların seçiləsi.

4.     Pasientin öz probleminin həllinə istiqamətləndirmək.

5.     Öz probleminin həlli mərhələsinə çatan pasientə əlavə köməyin göstərilməsi.

 

Сегодня были уже 2 посетителей (17 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно