psynavigator - Psixoloq
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

PSİXOLOQ

 

 

·        İnkişafetdirici məşğələlər

·        Məktəbəqədər hazırlıq

·        Aqressiv uşaqlarla iş

·        Psixi proseslərin korreksiyası (diqqət, hafizə, qavrayış, təfəkkür, təxəyyül və nitq)

·        Kommunikativ vərdişlərin inkişafı və korreksiyası

·        Autizm

·        Hiperaktiv uşaqlar

·        Psixi ləngimə

·        Psixi nitqi ləngimə

·        Psixomotor inkişafın ləngiməsi

·        Davranış pozuntusu

 

 

 

 

 

Psixoloq : Namazova Aidə (mob.)  :  0707520043 ,                   

                                                             (012)4577342

 

Сегодня были уже 8 посетителей (24 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно