psynavigator - Rəsm terapiyası
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  => Muasir Psixologiya Mərkəzində təlimlər
  => Ailə psixologiyası tləlimləri
  => Uşaq konsultasiyası
  => Rəsm terapiyası
  => Dayələr məktəbi
  => Qrup terapiyası
  => Uşaq inkişaf klubu
  => Xarakter tipləri
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

·   

     Artterapiya (Rəsm terapiyası)

  Rəsm terapiyasi nədir?

·        Rəsm terapiyasından istifadə qaydaları

·       Rəsm terapiyasında proyektiv metodikalar (6 detal)

·       Xətlərin izahı (“Mövcud  olmuyan heyvan” metodikası)

·       Rənglərin izahı (Daş testi, emosional rənglənmə)

·       Istənilən rəsmin təsviri. Şəkli tamamla metodikası

·       Uşaqlarla konsultasiya zamanı rəsm terapiyasının istifadə qaydaları

·       Bəzi proyektiv metodların izahı

 •  “3 ağac” metodikası
 • “Ev, ağac, insan” testi
 • “Mövcud  olmuyan heyvan” metodikası
 • Kaktus
 •  6 detal
 • Şəkli tamamla metodikası
 • “kiçik qrupun təsviri” metodikası
 •  Məktəbə qədər uşaqlarda emosional sferanın müəyyən olunması metodikası
 • Daş testi, 
 • Emosional rənglənmə
 •  Insanın öz bədəninə rənglərlə bələd olması
 •  “Suisid riski kartı” metodikası
Сегодня были уже 8 посетителей (37 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно