psynavigator - Stress
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  => Stressorlar
  => Stress yaradan amillər
  => Psixoloji stress
  => Uşaqlarda Posttravmatik stresslərin xьsusiyyətləri
  => Stessin nцvlərini
  => Stress emosional halının məhkəmə psixoloji ekspertizası
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya


Suallara( Hə və ya Yox ) cavab  verin:
        1.          
Siz tez-tezmi ağlamaq istəyirsiniz?

2.           Siz tez-tezmi saçlarınızı qarışdırırsınız?

3.           Siz qərarsızsınızmı?

4.           Kiminləsə dərdinizi bölüşdürmək istəyirsizin?

5.           Tez-tez əsəbləşib özünüzə qapalırsınız?

6.           Aclıq hissi tez-tezmi keçirirsiniz?

7.           Sizdə elə bir duyğu olurmu ki, hər hansı bir işin öhdəsindən gələ

                 bilmirsiniz?

8.           Sizdə “partlamaq” duyğusu yaranırmı?

9.           Sakitləşmək üçün çəkmək və spirtli içki qəbul edirsinizmi?

10.      Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizmi?

11.      Siz həmişə kədərli əhval ruhiyyədə olursunuzmu?

12.      Ətrafdakılarda tez-tezmi şübhələnirsiz?

Siz intim həyata marağı itirmisinizmi

Nəticələrin hesablanması isə bu formadadır. Tədqiqatın iştirakçısının verdiyi HƏ cavablarının sayı toplanır.

1. 5 HƏ verilən cavab  Bu həmin şəxsin stressə meyilliliyinin normal səviyyədə olduğundan xəbər verir. Belə şəxsin stress müqavimətliliyi də güclüdür. Onlar istənilən həyat situasiyasından məharətlə çıxa bilərlər. Tələbələrin çoxunda bu hala az-az rast gəlmək mümkündür.

2. 6-13 HƏ Bu həmin şəxsin güclü stressə meyilli olduğundan, həyacanlı və təlaş içində olduğundan xəbər verir.

3. 1-4 HƏ Bu həmin şəxsin stressə az meyilli olduğundan xəbər verir.

Tədqiqatın nəticələrinin hesablanılmasında göstərilən hər 3 hala rast gəlinib. Hər 3 halda qeyd olunan faizlər müxtəlifdir. Bu da diqqəti cəlb etməyə bilməz
Сегодня были уже 6 посетителей (14 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно