psynavigator - Xarakter tipləri
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  => Muasir Psixologiya Mərkəzində təlimlər
  => Ailə psixologiyası tləlimləri
  => Uşaq konsultasiyası
  => Rəsm terapiyası
  => Dayələr məktəbi
  => Qrup terapiyası
  => Uşaq inkişaf klubu
  => Xarakter tipləri
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
XARAKTER TİPLƏRİ

·       Xarakterin psixoloji xüsusiyyətləri

·       Xarakterin aksentuasiyası  və onun tipləri

·       Hipertim tip

·       Labil tip

·       Asteni – nevrotik tip

·        Sensitiv tip

·       Psixastenik tip

·       Şizoid tip

·        Epileptoid tip

·       Isteroid tip

·       Səbatsız tip

·       Konform tip

·       Qarışıq tiplər

 

    Təlim :

- 2 ay müddətində

- 32 saat

- həftədə 2 dəfə 

Сегодня были уже 6 посетителей (12 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно