psynavigator - Yeniyetməlik dцvrь
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  => Yeniyetməlik dцvrь
  => Autizmin tarixi
  => Autizmin səbəbləri
  => Aqressiv uşaqlar.
  => Uşaqların inkşaf xьsusiyyətləri
  => AUTİZMİN ƏLAMƏTLƏRİ
  => Autizmli uşağın davranışları
  => Qaзqın usaqların davranışında təzahьr edən psixoloji pozuntular
  => Usaq stressi
  => 1 yaşdan 5 yaşa qədər olan inkişafının təqvimi
  => Diqqəti inkişaf etdirən oyunlar
  => Uşaqla Keyfiyyətli Zaman Keзirmə
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
 
n“Yeniyetmə” sözü qərb ədəbiyyatında “adolescentmənasında içlənilir .Latınca içlənilən böyümək ,inkişaf etmək mənasını verən ‘adolescere’ felindəndir .
n. Əvvəla yeni yaş mərhələsi ilə bağlı orqanizmdə verən dəyişikliklərin duyulub qavranılması tədricən aydın dərk edilməsi onlarda özünə münasibəti dəyişir və yeniyetmələrdə özünütəsdiq meyilinin güclənməsi və ona mane olan təsirlərə qaşı daxili müqaviməti gücləndirir. Kobudluq, sözə baxmamaq, sərt münasibətlər, neqativ rəftar və hərəkəti asosial davranışın ilkin təzahürü kimi özünü göstərir.
 
Сегодня были уже 2 посетителей (81 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=