psynavigator - konsultativ kontaktın xususiyyətləri
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  => Konsultasiya
  => Psixokonsultasiyanın vəzifələri
  => konsultativ kontaktın xususiyyətləri
  => Konsultasiyada unsiyyət texnikaları
  => Konsultativ texnikalar
  => Konsultasiyanın məqsədi
  => Konsultasiyanın strukturu
  => Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri
  => Psixoloji məsləhətə yaradılan şərait
  => Kliyentin konsultasiyaya qoşulması
  => Konsultantın təsir vasitələri
  => Konsultantın kliyentə mьnasibətdə mцvqeyi
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
 
nBelə texnikalar konsultativ kontaktın yaradılması və möhkəmləndilməsinə  xidmət edi. Kliyenti kiçik kəlmələrlə də başa salmaq olar (yəni razılıq və ya narazılığını bildirmək üçün ).Belə sözlər kliyentin söhbətini davam etdirməsinə şərait yaradır .
nMəs :”Davam edin !”, “Bəli başa düşürəm !”,”Bəli anlayıram !””M-mm !”,”Aha ”
 
nƏgər bu sözlərin hərfi mənasına nəzər saldıqda , bu sözlər belə məna verir:
-”Davam  edin !Mən sizin yanınızdayam və sizi diqqətlə dinləyirəm !”
-Bu yanaşma kliyentin həyacanlanmasının qarşısını alır
 
 
Сегодня были уже 2 посетителей (16 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно